fast forward logo

דוח 2024

חוזרים לבסיס

תחזית המגמות ל 2024 עוסקת בעתיד האנושיות

אחרי שנים של התרחקות מהמציאות, לעולם של דיגיטיציה ובינה מלאכותית ולעולם שנמנע ממורכבות ומתרכז בסרטונים קצרים ופייק ניוז – מלחמת ה 7 באוקטובר החזירה אותנו לבסיס. הבסיס של האנושיות.

עתיד האנושיות היא תחזית שעוסקת בחזרה לבסיס של הדבר שחשוב לנו באמת: רגש אנושי. אחרי שנים של ריחוק והימנעות, מגיעה ההתקרבות לדברים עצמם: הפיזיים, האותנטיים והמחברים.

הרצון שלנו ברגש אנושי, ישפיע על ניהול בארגונים, על מותגים ועל היחסים שלנו עם העולם הציבורי.

 

2024 Report to website