fast forward logo

דוח 2023

איך משפיעה התחזקות הימין על צרכנים?

תחזית המגמות ל-2023 עוסקת באקטיביזם מסוג חדש

התחזקות הימין בכל העולם המערבי יחד עם יוקר המחיה וחוסר הוודאות הכלכלי,
הופך אותנו לאקטיביסטים יותר, וצרכנים שרוצים להשפיע ולשנות.
הניו-שוביניזם היא מגמה שמספרת סיפור על אקטיביזם ספציפי שיניע א.נשים
לתוך מבנה התאגדות חדש שיהיה השלב הבא של קהילות, התארגנויות עובדים.ות ומועדוני לקוחות

תכירו את גילדה 2.0 

report-2023-to-web-_compressed