fast forward logo

דוח 2021

דוח זה מציג את המגמות העיקריות של שנת הקורונה השניה.
הוא מתאר מגמה של ביזור והיחלשות ״המרכז״ לטובת העצמת הצרכנים כמעט בכל תחום: כל אחד מאיתנו הופך להיות סניף של משהו: של המשרד, של בית הספר, של המסעדה ושל המעבדה.

ולמרות שאנחנו מסיימים שנה של ״ריחוק חברתי״ – המגמה של השנה הזאת מציגה דווקא התקרבות של אלמנטים שונים בחיינו.

2021-report