fast forward logo

דוח 2015

התחזית על העתיד של הזמניות

  • תחזית זו מתארת את תפיסת הזמניות המשתנה בעקבות השינויים הטכנולוגיים: הכל הופך זמני
  • חברות יצטרכו לאמץ אסטרטגיה חדשה המביאה בחשבון כי ״הצרכן הנווד״ אינו נאמן ונודד מדבר לדבר  (וממוצר למוצר) כחלק מתפיסת עולמו