fast forward logo

דוח 2014

התחזית על הצרכנות המינימלית

  • תחזית זו מתארת תהליך של קומודיטיזציה: היחלשות המותגים לטובת התחזקות המוצרים עצמם
  • מותגים יצטרכו לייצר ערכים ״מוצריים״ מבוססי חדשנות ותועלת מובחנת ללקוחות