מדי סוף שנה אנחנו כותבים דוח מגמות

מדי סוף שנה, אנחנו כותבים דוח מגמות עולמי חדש. הדוח השנתי שלנו הפך להיות מסורת אליה מחכים אנשי מקצוע מכל התחומים. אנו כותבים אותו על מנת לתת השראה וכלים לתכנון והבנת המגמות המתפתחות בעולם בשנה הקרובה. 

במהלך השנים הוטבעו בדוחות אלה מושגים כמו ״הצרכנות המינימלית״, ״הצרכן הנווד״ ו״העתיד של המערות״ – מושגים שהפכו להיות מונחים רווחים לתיאור תהליכים ומגמות משתנים בעולם העסקי בשנים האחרונות. 

אנו מזמינים אתכם לצפות בדוחות המלאים משנים קודמות ולקחת חלק באירועים הקרובים.

דוח 2021

דוח זה מציג את המגמות העיקריות של שנת הקורונה השניה. הוא מתאר מגמה של ביזור והיחלשות ״המרכז״ לטובת העצמת הצרכנים כמעט בכל תחום: כל אחד

קרא עוד »

דוח 2020

התחזית על העתיד של הבעלות המחודשת תחזית זו, שנכתבה מספר חודשים לפני הקורונה, מתארת תהליך שבו האנשים ירצו להחזיר לעצמם את הבעלות על חייהם, ועל

קרא עוד »

דוח 2019

התחזית על העתיד של הסינתזה תחזית זו מתארת תהליך הולך וגדל של שימושים היברידיים: שילוב של טכנולוגיות עם מענה אנושי או שימוש משולב במרחב פיזי

קרא עוד »

דוח 2018

התחזית על העתיד של החתיכות תחזית זו מתארת תהליך שבו מוצרים ושירותים הופכים להיות אוסף של ״חתיכות״ במקום הצעת ערך אחת שלמה. לדוגמה – במקום

קרא עוד »

דוח 2017

התחזית על העתיד של המערות תחזית זו מתארת את המגמות הנוצרות בתוך מציאות טכנולוגית המאיצה קדימה: מצד אחד, התגברות של אוטומיזציה ו״פאסיביות״ צרכנית הולכת וגוברת

קרא עוד »

דוח 2015

התחזית על העתיד של הזמניות תחזית זו מתארת את תפיסת הזמניות המשתנה בעקבות השינויים הטכנולוגיים: הכל הופך זמני חברות יצטרכו לאמץ אסטרטגיה חדשה המביאה בחשבון

קרא עוד »

דוח 2021

דוח זה מציג את המגמות העיקריות של שנת הקורונה השניה. הוא מתאר מגמה של ביזור והיחלשות ״המרכז״ לטובת העצמת הצרכנים כמעט בכל תחום: כל אחד

קרא עוד »

דוח 2020

התחזית על העתיד של הבעלות המחודשת תחזית זו, שנכתבה מספר חודשים לפני הקורונה, מתארת תהליך שבו האנשים ירצו להחזיר לעצמם את הבעלות על חייהם, ועל

קרא עוד »

דוח 2019

התחזית על העתיד של הסינתזה תחזית זו מתארת תהליך הולך וגדל של שימושים היברידיים: שילוב של טכנולוגיות עם מענה אנושי או שימוש משולב במרחב פיזי

קרא עוד »

דוח 2018

התחזית על העתיד של החתיכות תחזית זו מתארת תהליך שבו מוצרים ושירותים הופכים להיות אוסף של ״חתיכות״ במקום הצעת ערך אחת שלמה. לדוגמה – במקום

קרא עוד »

דוח 2017

התחזית על העתיד של המערות תחזית זו מתארת את המגמות הנוצרות בתוך מציאות טכנולוגית המאיצה קדימה: מצד אחד, התגברות של אוטומיזציה ו״פאסיביות״ צרכנית הולכת וגוברת

קרא עוד »

דוח 2015

התחזית על העתיד של הזמניות תחזית זו מתארת את תפיסת הזמניות המשתנה בעקבות השינויים הטכנולוגיים: הכל הופך זמני חברות יצטרכו לאמץ אסטרטגיה חדשה המביאה בחשבון

קרא עוד »