לא תאמינו מה אפשר לעשות עם העתיד

  • מהם הכלים לחיזוי טרנדים בעולם משובש?
  • מה נחשב דאטא רלוונטי?
  • מה יהיו המגמות הצרכניות שישפיעו עליכם?
  • מהם ״שלושת המעגלים״ של הארגון שלך?
  • מהם המסננים של טרנדים – איך יודעים מה צפוי להישאר איתנו?

המיומנות לחשוב עתיד היא ״שריר״ הכרחי שכל ארגון צריך לפתח עבור המנהלים.ות שלו. באמצעות הסדנאות המיוחדות שלנו, המבוססות על עיקרי הקורס האקדמי שעדי פיתחה עבור בית הספר למינהל עסקים במרכז הבינתחומי בהרצליה, נטמיע את המיומנות הנרכשת של "חשיבת עתיד" לקבוצות של מנהלים.ות (בכל דרג בארגון).

היכולת של השיטה, מאפשרת לכל עובד ומנהל בארגון לעשות שימוש במתודולוגיה ייחודית המסתכלת קדימה ומעניקה כלים למיפוי ולניתוח של מגמות וזאת על מנת לסייע למשתתפים להיערך לעתיד מבעוד מועד.

סדנת חדשנות

הנחת העבודה שלנו היא שתהליכי חדשנות מתחילים במיפוי העתיד והבנת ״כוכב הצפון״ של הארגון. ולכן, כל תהליך חדשנות צריך להתחיל ביישום מתודולוגיות עכשוויות והבנה של העולם המשובש והשלכותיו על הארגון

לפרטים נוספים ›