fast forward logo

סדנה לחשיבת עתיד בכלים עצמאיים

סדנה לחשיבת עתיד בכלים עצמאיים

מטרתה של סדנה זו היא להעניק למשתתפים.ות את המיומנות של ״חשיבת עתיד״ באמצעות הכשרה של כמה שעות. מיומנות זו, שהפכה להיות אחת מהמיומנויות ההכרחיות של המאה ה-21, מבוססת על השיטה מהספר: ״הבא השיטה לחזות טרנדים בעולם משובש״.

הסדנה משלבת הרצאות פרונטליות והתנסות של המנהלים.ות בחומרים הרלוונטים לארגון שלהם, כך שבסופה יוכלו ליצור בעצמם.i דוח מגמות בכל תחום שיבחרו לחקור.

מה יוצא לך מזה?

להיות רלבנטי.ת: היכולת לחזות את מגמות העתיד בעצמך
להיות מעודכן.ת: נעסוק בבדוגמאות ובמגמות העדכניות ביותר בעולם
תכלס: יכולת ליצור בסיס ומצפן עסקי לתוכניות עבודה אסטרטגיות