fast forward logo

סדנאות מנהליםות

כל אחד.ת יכול.ה לחזות את מגמות העתיד

המיומנות לחשוב עתיד היא ״שריר״ הכרחי שכל ארגון צריך לפתח עבור המנהלים.ות שלו. באמצעות הסדנאות המיוחדות שלנו, המבוססות על עיקרי הקורס האקדמי שעדי פיתחה עבור בית הספר למינהל עסקים באוניברסיטת רייכמן, נטמיע את המיומנות הנרכשת של “חשיבת עתיד” לקבוצות של מנהלים.ות (בכל דרג בארגון). היכולת של השיטה, מאפשרת לכל עובד.ת ומנהל.ת בארגון לעשות שימוש במתודולוגיה ייחודית המסתכלת קדימה ומעניקה כלים למיפוי ולניתוח של מגמות עתיד באופן עצמאי.

מטרתה של סדנה זו היא להעניק למשתתפים.ות את המיומנות של ״חשיבת עתיד״ באמצעות הכשרה של כמה שעות. מיומנות זו, שהפכה להיות אחת מהמיומנויות ההכרחיות של המאה ה-21, מבוססת על השיטה מהספר: ״הבא השיטה לחזות טרנדים בעולם משובש״.

הסדנה משלבת הרצאות פרונטליות והתנסות של המנהלים.ות בחומרים הרלוונטים לארגון שלהם, כך שבסופה יוכלו ליצור בעצמם דוח מגמות בכל תחום שיבחרו לחקור.


מה יוצא לך מזה?

להיות רלבנטי.ת: היכולת לחזות את מגמות העתיד בעצמך
להיות מעודכן.ת: נעסוק בבדוגמאות ובמגמות העדכניות ביותר בעולם
תכלס: יכולת ליצור בסיס ומצפן עסקי לתוכניות עבודה אסטרטגיות