fast forward logo

דוח 2020

התחזית על העתיד של הבעלות המחודשת

  • תחזית זו, שנכתבה מספר חודשים לפני הקורונה, מתארת תהליך שבו האנשים ירצו להחזיר לעצמם את הבעלות על חייהם, ועל עתידם.
  • התחזקותו של האקטיביזם בתחומים שונים ובמדינות שונות בעולם, היא חלק מהותי מתחזית זו.

 
2020-report