fast forward logo

דוח 2019

התחזית על העתיד של הסינתזה

  • תחזית זו מתארת תהליך הולך וגדל של שימושים היברידיים: שילוב של טכנולוגיות עם מענה אנושי או שימוש משולב במרחב פיזי יחד עם וירטואלי.
  • מגמה זו גם מתאפיינת ב״הרכבה״ של מוצרים חדשניים מסינתזה בין שני מוצרים או שירותים שונים.
2019-report