fast forward logo

דוח 2018

התחזית על העתיד של החתיכות

  • תחזית זו מתארת תהליך שבו מוצרים ושירותים הופכים להיות אוסף של ״חתיכות״ במקום הצעת ערך אחת שלמה. לדוגמה – במקום לפוסט אחד בפייסבוק עברנו לעשרות ״חתיכות״ בסטורי.
  • מגמה זו המאופיינת בהיפר-פרסונליזציה, מתאפשרת בגלל התפתחות היכולות הטכנולוגיות בכל תחום, ובשל חוסר היכולת האנושית לעמוד בעומס המידע וההיצע.
2018-report