fast forward logo

דוח 2017

התחזית על העתיד של המערות

תחזית זו מתארת את המגמות הנוצרות בתוך מציאות טכנולוגית המאיצה קדימה: מצד אחד, התגברות של אוטומיזציה ו״פאסיביות״ צרכנית הולכת וגוברת ומצד שני, אוסף של מגמות ״נגדיות״: כמו חזרה לטכניקות ייצור מסורתיות ולאומנות כתגובת נגד לגלובליזציה.

2017-report