fast forward logo

דוח 2013

התחזית על העתיד של מגמת השיתוף.

  • תחזית זו מתארת מודל התאגדות חדש בין אנשים: ״כוורות צרכנים״.
  • כוורות אלה יחליפו עם הזמן את המבנים המוכרים כמו וועדי עובדים ומועדוני לקוחות.